De nieuwe Basis GGz
Beeldverslag 2de Basis GGz Café

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1089256/Basis%20GGz%20website/KAA_093%20Basis%20GGz-Caf%C3%A9%20beeldverslag%206%20november_03.pdf

Op 6 november 2014 is het tweede Café gehouden. Verschillende praktijkvoorbeelden werden besproken. Hier vind je een verslag van deze bijeenkomst.
___________________

Beeldverslag 1ste Basis GGz Café

Beeldverslag van het werkatelier van 22 mei 2014

Op 22 mei 2014 is het eerste Basis GGz Café gehouden. Hier vind je een verslag van deze bijeenkomst. Inclusief het streefbeeld waar we naar toe werken in 2018.
___________________

Beeldverslag werkatelier

Beeldverslag Werkatelier

Op 15, 16 en 17 mei 2014 is het werkatelier gehouden. Hier vind je een verslag van deze bijeenkomst.
___________________

De GGz gaat fundamenteel veranderen. De eerste stap daarin is op 1 januari 2014 gezet. De GGz is omgevormd naar een Basis GGz en een Gespecialiseerde GGz. Het uitgangspunt voor de GGz is: passende begeleiding en behandeling, direct en dichtbij, met regie van de mensen om wie het gaat. 


Vernieuwende werkwijze ontwikkelen
Het komt er nu op aan de uitvoering met elkaar te concretiseren. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij in een werkatelier met circa 50 vertegenwoordigers van partijen die direct of indirect bij de Basis GGz in de regio zijn betrokken een concrete schets van de Basis GGz in 2018 gemaakt. Ook zijn de eerste acties benoemd om hier invulling aan te gaan geven.

Streefbeeld Basis GGz 2018
Het streefbeeld Basis GGz 2018 hebben wij op 22 mei in het Basis GGz Café met circa 130 mensen besproken. Daarbij is veel enthousiasme geuit. Tegelijkertijd heeft iedereen laten weten wat zijn zorgen zijn bij de vernieuwde werkwijze, inclusief mogelijke oplossingen.

Inmiddels is een aantal werkgroepen aan de slag met de acties die in het werkatelier zijn geformuleerd. Wij sluiten nauw aan bij de activiteiten van de sociale (wijk)teams en jeugdteams in de regio.

Tweede Basis GGz Café was op 6 november
In het tweede Café zijn we aan de slag gegaan met concrete casuïstiek.